W związku z zaproszeniem od Komitetów Organizacyjnych Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 skierowanym do 35 międzynarodowych federacji, FAI wybrała paralotniarstwo jako potencjalną dodatkową dyscyplinę. FAI, Komisja Lotniarstwa i Paralotniarstwa FAI (CIVL), Japońskie Stowarzyszenie Lotnictwa i Japońska Federacja Lotniarstwa i Paralotniarstwa stworzyły wspólnie wniosek, w którym proponują takie dyscypliny jak celność lądowania i paralotniarstwo przelotowe.

8 maja rozpoczął się okres, w którym międzynarodowe federacje mogą zgłaszać wnioski o włączenie ich dyscyplin do Igrzysk. Organizatorzy igrzysk w Tokio 2020 zaprezentowali dzisiaj listę 26 dyscyplin, które zostały zgłoszone. Są to: sporty lotnicze, futbol amerykański, baseball/softball, bilard, bowls, kręgle, brydż, szachy, taniec, unihokej, frisbee, karate, korfball, netball, bieg na orientację, polo, racquetball, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, squash, sumo, surfing, przeciąganie liny, sporty podwodne, narciarstwo wodne/wakeboarding oraz wushu.
Krótka lista zostanie opublikowana 22 czerwca. W dalszym etapie, przedstawiciele wstępnie wybranych dyscyplin dostarczą więcej informacji i szczegółów organizatorom igrzysk Tokio 2020. Przedstawią w Tokio prezentacje, podczas panelu dotyczącego nowych, dodatkowych dyscyplin. Zaprezentują swoje rekomendacje organizatorom igrzysk w Tokio 2020, którzy następnie wybiorą dyscypliny, które zostaną zaprezentowane MKOI do 30 września.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas sesji MKOI w Rio w sierpniu 2016. Będzie ona opierała się na liście 35 kryteriów, do których zaliczają się ocena potencjalnych kosztów (miejsce, transmisja, technologia), popularność w kraju gospodarzy (uczestnicy, wydarzenia, wyniki, oglądalność) i procent narodowych federacji, które organizują krajowe mistrzostwa. Pełna lista kryteriów jest dostępna na stronie MKOI.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com